WTR EUROPE, s.r.o.

A.W.E. Mérnökszolgálati Kft.

 • Vývoj inteligentného riadiaceho systému pre biologické čistenie odpadových vôd (Intelligent Biological Wastewater Engineering)
 • Dodávka riadiaceho systému pre podnikovú ČOV v Maďarsku (Sárvár)
 • Dodávka riadiacich systémov pre zákazníkov AWE na Slovensku a v zahraničí (Rusko, Bielorusko)

Aquatec VFL s.r.o.

 • Dodávka riadiaceho systému pre ČOV v lokalite Valaská Belá
 • Dodávka monitorovacich staníc pre malé ČOV s viacerými senzormi a so zberom dát na serveri

WFL-Mont s.r.o.

 • Riadiaca elektronika pre prečerpávacie stanice v okrese Senec
 • Dodávka kompletných riadiacich skríň vrátane inštalácií

Sensoline s.r.o.

 • Vývoj laboratórnej verzie diskrétneho UV spektrofotometra
 • Vývoj priemyselnej verzie online diskrétneho UV spektrofotometra pre meranie špeciálnych parametrov odpadových vôd
 • Dodávka zariadení na konkrétne lokality

Ďalšie ...

 • Komplexný merací a notifikačný systém pre výrobnú prevádzku (meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu)
 • Vývoj ozónového generátora pre použitie v malých priestoroch s nepretržitou prítomnosťou (čakárne, rokovacie miestnosti, kancelárie)
 • Vývoj 3D projektora pre partnera v oblasti marketingu a reklamy. 3D projektor vytvára obraz okolo predmetu marketingu.
 • Vývoj systému pre sledovanie stavu a spôsobu narábania s trakčnými batériami , ktorý odhaľuje nesprávne zaobchádzanie s batériami v reálnom čase.
 • a ďalšie ...