1.3.2024  Prevod časti podniku spoločnosti MIKro-Trade na spoločnosť effman


S účinnosťou od 01.03.2024 bola na spoločnosť effman s.r.o. na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 29.02.2024 prevedená časť podniku spoločnosti MIKro-Trade spol. s r.o., teda súbor všetkých hmotných, ako aj nehmotných zložiek podnikania spoločnosti MIKro-Trade spol. s r.o. v oblasti výroby a údržby detektorov plynov a pár.

14.6.2024  Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša spoločnosť effman s.r.o. zmenila s účinnosťou od 14.6.2024 svoje obchodné meno a logo na nové obchodné meno s logom
Mikro trade s.r.o.
vývoj elektroniky a malosériová výroba

  • Automatizačné riadiace systémy
  • Kontroléry a špeciálne senzory

Robíme to, v čom sme dobrí
a čo nás baví ...

Sme nadšení pre tvorbu niečoho nového, baví nás robiť veci, v ktorých je myšlienka a pokrok: inteligentné zariadenia a systémy. Potreba je pre nás výzvou, do ktorej sa radi pustíme. Príležitosti vidíme najmä v kombinácii vedomostí z viacerých vedných odborov a praxe. Sme tím odborníkov, ktorí pracujú na pretváraní nápadov do vylepšení, či nových produktov. Vytvárame technickú špecifikáciu, dizajn zariadenia, následne vývíjame hardware, firmware a software, riešime výrobu prototypov až po malosériovú výrobu.


O nás

Spoločnosť effman s.r.o. bola založená v roku 2008. Výskumu a vývoju sa začala venovať od februára 2013.


Čím sa zaoberáme

Vývoj elektronických zariadení a systémov ...

Referencie

Dodávky systémov pre riadenie procesov ...

O našich produktoch

Zameriavame sa na komplexný vývoj elektronických zariadení, špeciálnych senzorov a systémov vrátane zabezpečenia komunikácie týchto zariadení so vzdialeným serverom pre zber a ďalšie spracovanie dát ....

Portfólio:

  • Kontroléry

  • Senzory

  • Produkty vyvinuté pre technologických partnerov (na objednávku)

  • Iné elektronické zariadenia

Kde nás nájdete?