Senzory EM-AQS na meranie parametrov pracovného prostredia


Nami vyvinuté zariadenia EM-AQS-WiFi a EM-AQS-Modbus slúžiace na meranie parametrov pracovného prostredia, najmä kvality vzduchu, disponujú digitálnymi senzormi Sensirion, ktoré merajú teplotu, relatívnu vlhkosť, CO2 a VOC. Okrem týchto parametrov senzor zabezpečuje aj meranie koncentrácie prachových častíc a tiež aj intenzity svetla . 
Vyrábajú sa v dvoch verziách: 
  • s WiFi prenosom nameraných údajov na server 
  • s komunikačným protokolom MODBUS-RTU smerom na MASTER zariadenie.

EM-AQS-WiFi slúži na zber údajov najmä v kancelárskych priestoroch a v čakárňach  a verzia EM -AQS-Modbus s komunikačným protokolom MODBUS je konštruovaná pre priemyselné prostredie vo výrobných závodoch. V spojení s nadradeným systémom zabezpečuje nepretržité monitorovanie priestorov a upozornenie vedúceho prevádzky na prekročenie stanovených limitných údajov.

Zber údajov zo senzorov zabezpečuje serverovská aplikácia, ktorá okrem zberu údajov zabezpečuje aj zobrazenie údajov v grafickej a tabuľkovej forme a tiež diaľkovú rekonfiguráciu zariadení v prípade potreby. 
vývoj elektroniky a malosériová výroba

  • Automatizačné riadiace systémy
  • Kontroléry a špeciálne senzory

Robíme to, v čom sme dobrí
a čo nás baví ...

Sme nadšení pre tvorbu niečoho nového, baví nás robiť veci, v ktorých je myšlienka a pokrok: inteligentné zariadenia a systémy. Potreba je pre nás výzvou, do ktorej sa radi pustíme. Príležitosti vidíme najmä v kombinácii vedomostí z viacerých vedných odborov a praxe. Sme tím odborníkov, ktorí pracujú na pretváraní nápadov do vylepšení, či nových produktov. Vytvárame technickú špecifikáciu, dizajn zariadenia, následne vývíjame hardware, firmware a software, riešime výrobu prototypov až po malosériovú výrobu.


O nás

Spoločnosť effman s.r.o. bola založená v roku 2008. Výskumu a vývoju sa začala venovať od februára 2013.


Čím sa zaoberáme

Vývoj elektronických zariadení a systémov ...

Referencie

Dodávky systémov pre riadenie procesov ...

O našich produktoch

Zameriavame sa na komplexný vývoj elektronických zariadení, špeciálnych senzorov a systémov vrátane zabezpečenia komunikácie týchto zariadení so vzdialeným serverom pre zber a ďalšie spracovanie dát ....

Portfólio:

  • Kontroléry

  • Senzory

  • Produkty vyvinuté pre technologických partnerov (na objednávku)

  • Iné elektronické zariadenia

Kde nás nájdete?