UniC:D

Zariadenie patrí do skupiny meracích a riadiacich jednotiek všeobecne používaných pri získavaní údajov z pripojených sond a
pre riadenie rôznych externých zariadení (napr. dávkovacích čerpadiel, magnetických ventilov a pod.) vrátane zaznamenávania všetkých nameraných údajov na externé úložisko (v cloude) z pripojených snímačov ako sú napr. pH, ORP, rozpustený kyslík a pod.

Unicontrol:

 • Disponuje s množstvom preddefinovaných vstupov a výstupov
 • Má jednoduché ovládanie a nastavenie cez WiFi AP
 • Existuje on-line prístup k zariadeniu cez vzdialený server, prístup k tabuľkovým a grafickým reportom
 • Môže byť dodávaný s množstvom doporučených senzorov

Klúčové vlastnosti:

 • Displej pre zobrazenie aktuálnych meraných veličín
 • WiFi rozhranie pre sledovanie parametrov zariadenia, konfiguráciu a kalibráciu pripojených senzorov
 • Rôzne typy vymeniteľných modulov (inzertov) pre pripojenie širokej skály analógových senzorov (vrátane možnosti napájania sensora)
 • Rôzne typy vymeniteľných modulov pre riadenie pripojených zariadení (spínanie on/off, programovateľný pulzný výstup, PWM)
 • Počet fyzických inzertov v základnej verzii 4, rozširiteľnosť do 8 inzertov
 • Modul pre pripojenie digitálnych senzorov s protokoom MODBUS RTU
 • Voliteľný algoritmus regulácie (PID regulátor) – pre jeden pár vstupu a výstupu
 • Rôzne časovače pre riadenie výstupov
 • Vzdialený pristup na zariadenie cez webovú aplikáciu
 • Automatický zber údajov zo zariadenia
 • Online prístup k údajom (archív až na dobu 3 mesiacov)
 • Export údajov na lokálny počítač užívateľa
 • Vzdialená správa zariadenia
 • Krytie IP68
 • Napájanie 12V až 24V DC
 • Jednoduchá montáž