EM-Pump


Tento modul patri do skupiny modulov všeobecne používaných pre riadenie čerpadiel hlavne v systémoch ČOV alebo v prečerpávacích staniciach obecných kanalizácií.

EM-Pump riadi 1 až 4 čerpadlá na základe vopred definovaného algoritmu.

Zariadenie môže pracovať nezávisle, alebo môže byť pripojené na Master zariadenie s Modbus RTU protokolom.

Výšku hladiny vody meria alebo pomocou sústavy 3 plavákov alebo pomocou  lineárneho tlakového senzora. Spôsob merania výšky vodnej hladiny je nastaviteľný. Pre konfiguráciu zariadenia a pre komunikáciu s nadradeným systémom sa používa protokol MODBUS RTU.


Modul je napájaný jednosmerným napätím12-24V DC.

 

Vstupy:

4-20mA alebo 0-10V ... pre pripojenie lineárneho senzora výšky vodnej hladiny (cez tento inzert je možné zabezpečiť napájanie senzora napätím 12V, 15V alebo 24V DC s výkonom max. 1W )

Kontaktný vstup č.1 ... pre signalizáciu hornej chybovej hladiny - pomocou plaváku

Kontaktný vstup č.2 ... pre signalizáciu pracovnej hladiny - pomocou plaváku

Kontaktný vstup č.3 ... pre signalizáciu nizkej hladiny vody - pomocou plaváku

4 x merací vstup ... pre meranie prechádzajúceho prúdu cez čerpadlo (pomocou externého prúdového transformátora)

Napájanie 230V AC ... pre napájanie zabudovaných polovodičových spínačov

 

Výstupy:

4 x polovodičový spínač ... opticky izolované triakové spínače pre každý výstup


Spínaný výkon triakmi je 200W cez 1 výstup (celkovo 700W).
Pripojenie čerpadiel je možné:
- do 200W priamo na výstup modulu, 
- nad 200W cez 3 fázový stykač s motorovým spúšťačom