O nás ...Spoločnosť effman s.r.o. bola založená v roku 2008. Výskumu a vývoju sa začala venovať od februára 2013.

Medzi naše prvé projekty patril vývoj systému pre sledovanie stavu trakčných batérií. Slúžil pre sledovanie stavu a spôsobu narábania s trakčnými batériami, ktorý odhaľoval nesprávne zaobchádzanie s batériami v reálnom čase.
Ďalším významným míľnikom bol vývoj 1.generácie riadiaceho systému pre biologické ČOV. Výsledkom bol produkt, ktorý bol nasadený doteraz na viac ako 180 miestach v zahraničí.
Na požiadavku zahraničného partnera sme začali vyvíjať inteligentný systém riadenia biologických ČOV (systém IBWE). Vývoj systému pozostával z vývoja elektronických modulov vrátane serverovskej aplikácie.  Výsledkom sú úspešné inštalácie systému IBWE v zahraničí.
Požiadavka od ďalšieho partnera na riadenie stredne veľkých ČOV prišla v roku 2019. Po dokončení vývoja sa malosériová výroba zariadení začala ešte v tom istom roku.
Okrem systémov riadenia ČOV sa venujeme aj vývoju portfólia produktov najmä v oblasti sledovania parametrov vôd a tiež aj v oblasti vývoja a výroby špeciálnych senzorov
V poslednom období sme sa intenzívne venovali vývoju diskrétneho UV spektrofotometra pre online meranie parametrov odpadových vôd, ktorý sme riešili v spolupráci so slovenským partnerom. Zariadenie je v tejto dobe nasadené v pilotných projektoch.
V oblasti špeciálnych senzorov dokončujeme vývoj prototypu on-line kalového senzora pre systémy riadenia ČOV.
V poslednom období sme dokončili jeden z našich najzaujímavejších interných projektov. Bol to vývoj univerzálneho kontroléra s názvom Unicontrol. Zariadenie patrí do skupiny meracích a riadiacich jednotiek všeobecne používaných pri získavaní údajov z pripojených sond a pre riadenie rôznych externých zariadení (napr. dávkovacích čerpadiel, magnetických ventilov a pod.) podľa zvoleného algoritmu. Samozrejmosťou je aj vybavenie zariadenia interným komunikačným modulom slúžiacim pre posielanie všetkých nameraných údajov na externé úložisko (v cloude) z pripojených snímačov ako sú napr. pH, ORP, rozpustený kyslík a pod. Serverovská aplikácia v cloude zabezpečuje aj vzdialenú správu zariadenia a spracovanie údajov zo zariadenia vrátane notifikácie užívateľa v prípade prekročenia nastavených kritérií.