ISO 9001:2016

Výskum, vývoj a výroba systémov pre lokálne a diaľkové meranie, senzoriku, riadenie a automatizáciu priemyslu.

Doklad o odbornej spôsobilosti

Oprávnenie vydané Technickou inšpekciouna prácu s technickými zariadeniami do 1000V