Rozsah činnosti

Návrh elektronickej časti

Na základe Vašich predstáv ako má Váš produkt fungovať Vám navrhneme elektronickú časť produktu.

Návrh dizajnu

Navrhneme pre Vás optimálny dizajn pre Váš produkt, podľa Vašej predstavy a technických požiadaviek na produkt.

Návrh komunikačných systémov

Vytvoríme návrh komunikácie Vášho produktu s okolitým svetom. Dôležitou súčasťou návrhu je pritom bezpečnosť komunikácie a jednoznačná identifikovateľnosť zariadenia.

Návrh programového vybavenia a vzájomnej integrácie

Navrhneme celkový systém pozostávajúci podľa potreby zo serverového aj front end riešenia podľa Vašich predstáv.

3D modelovanie (PTC Creo)

Ešte pred výrobou prototypu Vám vieme vytvoriť a ukázať 3D model Vášho produktu. V prípade potreby a technologických možností vieme model vytlačiť na 3D tlačiarni.

Vývoj a programovanie použitím ARM mikrokontrolérov

Pri vývoji a programovaní používame mikrontroléry s ARM architektúrou.

Návrh a vývoj programového vybavenia (serverové, databázové, desktopové a webové aplikácie)

Už pri samotnom návrhu produktu, či už sa jedná o samostané elektronické zariadenie, alebo o návrh riešenia pre automatizáciu v priemysle, vzniká v mnohých prípadoch potreba softwarového vybavenia na mieru. Popri spísaniu použiadaviek na takéto programové vybavenie, v rámci poskytovania komplexných služieb,  poskytujeme aj služby vývoja softwaru na mieru a jeho následného nasadenia. Naše portfólio vyvíjaného programového vybavenia je od malých desktopových aplikácií umožňujúcich komunikáciu zariadenia s koncovým používateľom až po komplexné serverové riešenia pokrývajúce všetky potreby riešenia pre automatizáciu; v tomto prípade sa jedná o integráciu viacerých samostatných riešení – serverové služby, databázy, desktopové a webové aplikácie. Typickým príkladom je serverová služba, ktorá má zbierať dáta, následne ich agregovať, vyhodnocovať a na základe definovaných pravidiel aktivovať ďalšie kroky a poskytovať tieto dáta pre ďalšie aplikácie, webové alebo desktopové, ktoré ich prinášajú ku konečným užívateľom. Pri návrhu a tvorbe zariadení a následného programového vybavenia často vznikajú dodatočné otázky, prípadne námety na modifikáciu. Počas celej doby návrhu a vývoja s vami komunikujeme, prezentujeme nápady, výsledky výskumov, vyvinuté časti riešenia, počúvame Vašu spätnú väzbu a na jej základe upravujeme riešenie tak, aby sa nám spolu podarilo včas vytvoriť produkt, ktorý bude funkčný a úspešný.

Vzdialená správa systémov

K navrhnutým, vyvinutým a implementovaným riešeniam pre automatizáciu v priemysle poskytujeme ich vzdialenú správu. Súčasťou tejto služby môže byť administrácia serverov, na ktorých je služba nainštalovaná, podpora 3-ho stupňa pre používateľov predmetného programového vybavenia a jeho administrácia.  

Dizajn a výroba skriniek (CO2 laser, CNC frézovanie)

Pomocou CO2 lasera, CNC strojov pre Vás vyrobíme prípadne vytvarujeme skrinku pre Váš produkt. 

Prototypvá výroba (SMD a THT osadzovanie)

Po dohode na detailoch pre Vás vytvoríme prototyp produktu, ktorý si môžete vyskúšať a dať nám Vaše ďalšie pripomienky na zlepšienie, prípadne pre doplnenie inej funkcionality.

Výrobná dokumentácia pre sériovú výrobu

K vyrobenému produktu prikladáme výrobnú dokumentáciu, ktorá tvorí základ pre sériovú výrobu. Obsahuje hlavne: Gerber súbory pre vytvorenie DPS, SMD a THT súčiastky (výrobca, sériové číslo), materiál potrebný na kompletizáciu (typ skriniek, skrutiek, káblov) a hlavne schému montáže.

Zabezpečenie sériovej výroby

 Vieme pre Vás zabezpečiť zhotovenie sériovej výroby podľa dohodnutých podmienok.