O nás

Našim hlavným zameraním je vývoj elektroniky
a systémov automatizácie pre našich zákazníkov.

Sme nadšení  pre tvorbu niečoho nového, baví nás robiť veci, v ktorých je myšlienka a pokrok – inteligentné moduly a následné integračné riešenia. Potreba je pre nás výzvou, do ktorej sa radi pustíme. Príležitosti vidíme najmä v kombinácii vedomostí z viacerých vedných odborov a praxe. Sme tím odborníkov, ktorí pracujú na pretváraní nápadov do vylepšení, či nových produktov.  Hľadáme riešenia s vysokou pridanou hodnotou pri nízkych výrobných nákladoch nami vyvíjaných produktov.

Sme pre vás partnerom pre realizáciu vašich nápadov. Spolupracujeme od počiatočnej diskusie o potenciálnom produkte, cez potreby technickej špecifikácie, dizajnu, následného vývoja hardware, firmware a software, výroby prototypov až po vytvorenie dokumentácie pre sériovú výrobu. V ostatnom čase sme vyvinuli zariadenia pre automatizáciu čistenia odpadových vôd veľkokapacitnými čistiarňami, zariadenie pre kontrolu používania veľkokapacitných batérií, 3D projektor.

Na dosiahnutie cieľa používame elektronické súčiastky od svetových výrobcov. Tým zaručujeme vysoký stupeň integrácie a vysokú mieru spoľahlivosti.

Pre každodennú prácu využívame niekoľko CAD systémov tak pre oblasť vývoja elektronických častí zariadení, ako aj pre výrobu skriniek a krabičiek a vytvorenie celkového dizajnu.

Spolupracujúce firmy